میوه های خشک و فرآورده های میوه

ردیف نام کالا
1 به خشک اسلایس شده
2 به خشک کات شده
3 پوست انار
4 پوست بالنگ
5 پوست پرتقال
6 پوست لیمو
7 دانه انار پولیش خورده
8 دانه انار گوشتی
9 زرشک
10 کرنبری
11 لیمو خشک اسلایس شده
12 لیمو خشک مربعی
13 لیمو عمانی